ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿಜಾತ್ರೆಗಳು
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಹೋಮ್
ST-LR3——ನಿಯಾನ್——ರೋಪ್——ಲೈಟ್——ಬ್ಯಾನರ್22-08
ಎಲ್ಇಡಿ——ಟಿವಿ——ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟ್——ಕ್ಯಾಮೆರಾ——ಬ್ಯಾನರ್-22.06
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಭದ್ರತೆ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಪರಿಹಾರ

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹಗುಣಮಟ್ಟ

ಇತ್ತೀಚಿನಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ನಮ್ಮಇತ್ತೀಚಿನಉತ್ಪನ್ನಗಳುಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನುದೈನಂದಿನಜೀವನದಲ್ಲಿಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆಮತ್ತುನಿಮಗೆಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದಬೆಳಕಿನಅನುಭವವನ್ನುನೀಡುತ್ತವೆ

ಸೇವಾಶ್ರೇಷ್ಠತೆ

ನಮ್ಮಬಗ್ಗೆ

1996ರಲ್ಲಿಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು

188金宝搏官网网址安卓

1996年ರಲ್ಲಿಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು,ಇದುಚೀನಾದನಿಂಗ್ಬೋದಲ್ಲಿದೆ。ಇಪ್ಪತ್ತೈದುವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂಹೆಚ್ಚಿನಬೆಳವಣಿಗೆಯನಂತರ,ಕಂಪನಿಯುಚೀನಾದಲ್ಲಿಬೆಳಕಿನಉತ್ಪಾದನಾಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿಪರಿಣಿತವಾಗಿದೆ。金博宝官方网址是什么呀YOURLITEಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯಸಂಯೋಜಿತಬೆಳಕುಮತ್ತುವಿದ್ಯುತ್ಸರಬರಾಜುದಾರರಾಗಿದ್ದು,ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆಸೂಕ್ತವಾದಬೆಳಕುಮತ್ತುವಿದ್ಯುತ್ಉತ್ಪನ್ನಗಳುಮತ್ತುಉತ್ತಮಗುಣಮಟ್ಟದಸೇವೆಯನ್ನುಒದಗಿಸಲುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ。

ಉನ್ನತತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಪರಿಹಾರ

金博宝官方网址是什么呀YOURLITEನಸ್ಮಾರ್ಟ್ಆಟೊಮೇಷನ್ಜೀವನಮತ್ತುಕೆಲಸವನ್ನುಸರಳ,ಸುರಕ್ಷಿತಮತ್ತುಸೊಗಸಾದಮಾಡುತ್ತದೆ。ಬುದ್ಧಿವಂತಭದ್ರತೆ,ಸಂವೇದಕನಿಯಂತ್ರಣ,ದೂರಸ್ಥಪ್ರವೇಶಮತ್ತುಸ್ಮಾರ್ಟ್ಹೋಮ್ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳುಸೇರಿದಂತೆವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನುಬಳಕೆದಾರರುಆನಂದಿಸಬಹುದು。

ಒಟ್ಟಾರೆ
ಪ್ರದರ್ಶನ

  • 阿德ಥೆಮೋಸ್ಟಾಟ್

  • 阿德ಬೀಗಗಳುಮತ್ತುಗ್ಯಾರೇಜ್ಬಾಗಿಲುಗಳು

  • 阿德ಹೋಮ್ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ

  • 阿德ಬೆಳಕಿನ

  • 阿德ವೀಡಿಯೊಕ್ಯಾಮೆರಾ

  • 阿德ಡಿಮ್ಮರ್,ಸ್ವಿಚ್ಮತ್ತುಸ್ವಿಚ್ಮತ್ತು

  • 阿德ಬೆಳಕಿನ

  • 阿德ಪತ್ತೆಕಾರಕಗಳುಮತ್ತುಸಂವೇದಕಗಳು

Baidu
map