ОКТЯБРДАЖАРМАРКАЛАР
Акылдууүй
ST-LR3-Neon-Rope-Light-banner-22-08
bet188官方网址液晶电视——Арткы——жарыгы-камера-баннер-22.06
智能安全
智能解决方案

Ишенимдүүсапат

Акыркыөнүмдөр

Биздинакыркыөнүмдөрэлектрондуктехнологияныкүнүмдүкжашоогокиргизип,сизгетеңдешсизжарыкберүүтажрыйбасынберет

Кызматотличниги

Бизжөнүндө

1996 -жылытүзүлгөн

188金宝搏官网网址安卓

1996 -жылынегизделген,КытайдынНинбошаарындажайгашкан。Жыйырмабешжылданашыкөсүштөнкийин,компанияКытайдажарыкөндүрүштармагындаэкспертболупкалды。金博宝官方网址是什么呀YOURLITEэларалыкинтеграцияланганжарыктандыруужанаэлектрберүүчүболупсаналатжанакардарлардыылайыктуужарыкжанаэлектрөнүмдөрүжанамыктысапаттагытейлөөмененкамсызкылуугаумтулат。

Жогоркутехнология

智能解决方案

金博宝官方网址是什么呀YOURLITE”динакылдууавтоматташтыруусужашоонужанаиштижөнөкөй,коопсузжанастилдүүкылат。Колдонуучулардүйнөлүккласстагысистемаларды,аныничиндеакылдуукоопсуздукту,сенсордукбашкарууну、алыстанкирүүмүмкүнчүлүгүнжанаакылдууүйтиркемелеринж,б。пайдаланаалышат。

 • 智能照明

  智能照明

  Ар та а а аптуу жана уникалдуу жарыктандыруу

 • 智能安全

  智能安全

  Жетекчилик, коопсуздук жана коопсуздук

 • 智能控制

  智能控制

  Натыйжалуулук, функ к и и, кон н ент а а н и

 • 智能电器

  智能电器

  Жакшыртылган коопсуздук жана натыйжалуулук

Жалпысынан
Дисплей

 • 阿德Темостат

 • 阿德Кулпулар жана гараж икте и

 • 阿德Үйкоопсуздугу

 • 阿德Жарыктандыруу

 • 阿德Видеокамера

 • 阿德Диммер, которгуч жана розеткалар

 • 阿德Жарыктандыруу

 • 阿德Детекторлор жана сенсо о лор

Baidu
map