САЈМОВИ У ОКТОБРУ
Паметнекуће
СТ——ЛР3 -Неон——Уже——Лигхт——баннер22-08
ЛЕТД——В——Позадинскоосветљењ,еса-камеро——бманер-22.06
СмартСецурити
Паметнорешење

Поузданквалитет

Најновијипроизводи

Нашинајновијипроизводиинтегришуелектронскутехнологијуусвакодневниживотипружајувамнеупоредивоискуствоосветљења

СервицеЕкцелленце

Онама

Основана1996。године

Нингбо Иоурлите Имп & Екп Цо。,Лтд

осно о ана н 1996。р одине, сме т тена у Нингбоу, Кина。Наконрастаодвишеоддвадесетпетгодина,компанијајепосталастручњакзаиндустријупроизводњерасветеуКини。ИОУРЛИТЕјеинтернационалнидобављачинтегрисанерасветеиелектричнеенергије,ипосвећенјепружањукупцимаодговарајућегосветљењаиелектричнихпроизводаиуслугенајбољегквалитета。

Високетехнологије

Паметнорешење

ПаметнааутоматизацијаИОУРЛИТЕчиниживотирадједноставним,безбеднимимодерним。Корисницимогууживатиусистемимасветскекласеукључујућиинтелигентнубезбедност,контролусензора,даљинскиприступиапликацијезапаметнекућеитд。

Свеукупно
Приказ

  • адвТхемостат

  • адвБраве Браве гаражна а а а

  • адвХомеСецурити

  • адвОсветљење

  • адвВидеокамера

  • адвДимер, прекидач и и ти и и и и

  • адвОсветљење

  • адвДетектори Детектори сен с о о и

Baidu
map